Složení a emailové adresy členů Školské rady ZŠ Bruntál, Okružní 38, p. o.
Mgr. Jiří Zaoral jiri.zaoral@zsbrok.cz předseda ŠR, člen ŠR za pedagogy školy
Ing. Alena Baráthová barathovaalena@seznam.cz členka ŠR za zřizovatele
Mgr. František Mrtvý frantisek.mrtvy@zsbrok.cz člen ŠR za pedagogy školy
Ing. Petr Rys, MBA petr.rys@mubruntal.cz člen ŠR za zřizovatele
Klára Maková  klara.makova@seznam.cz členka ŠR za zákonné zástupce žáků
Silvie Donátková  silviedonatkova@seznam.cz členka ŠR za zákonné zástupce žáků
 ZÁPISY Z JEDNÁNÍ…