Projekt Síť školních podnikatelských inkubátorů je u svého konce

Projekt Síť školních podnikatelských inkubátorů byl zahájen 1. května 2020 a bude ukončen 30. září 2023.

Foto z projektu

CZPL překračujeme hranice, EU loga

„Síť školních podnikatelských inkubátorů“, reg. č.Z.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222

Vedoucím partnerem je Město Bruntál, nápad vzešel od Jana Mecy, ředitele Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál, p.o., která je partnerem projektu. Za polskou stranu se do projektu zapojili Gmina Prudnik a jejich tři základní školy a Powiat Prudnicki, zřizovatel Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol na společném česko-polském trhu práce prostřednictvím systematického rozvoje podnikatelských kompetencí a odborných znalostí žáků základních a středních škol.

Projekt řeší zásadní nedostatek podnikatelských dovedností žáků škol vstupujících na trh práce a nedostatečnou kvalitu vzdělávacích aktivit v této oblasti na zapojených školách.

Nově vybudované atraktivní prostory a vybavení na všech zapojených školách umožnily žákům účastnit se pod vedením proškolených konzultantů projektových aktivit vedoucích k rozvoji podnikavosti. U vedoucího partnera města Bruntálu to bylo na ZŠ Bruntál, Jesenická 10, na ZŠ Bruntál, Okružní 38 a na ZŠ Bruntál, Školní 2. Zde probíhala podpora podnikání ve výuce, a to zejména v hodinách dílen a pracovních či pěstitelských činností, a dále měli žáci možnost navštěvovat odpolední zájmové kroužky různého zaměření, jako např. tvůrčí kroužek, multimediální a propagační práce, keramickou dílnu, rukodělné činnosti, košíkaření, módní tvorbu, 3D tisk, textilní ateliér, Youtubery, malého cukráře, Digitech4U či kosmetický salón. V rámci těchto činností si žáci vyzkoušeli kompletní linii od nápadu přes nákup materiálu, samotnou výrobu, stanovení ceny výrobku či služby až po propagaci a oslovení zákazníka. Zároveň trénovali dovednosti jako komunikaci, spolupráci, řešení problému, orientaci v informacích a další.

Jedním z pilířů projektu bylo vytvoření společného vzdělávacího programu pro podporu podnikatelských kompetencí, který obsahuje 223 cvičení pro různé oblasti a je při aktivitách využíván.

Během projektu byly uspořádány 4 školní podnikatelské veletrhy, 2 v Bruntále a 2 v Prudniku, kde se prezentovaly výrobky a projekty žáků všech partnerů. K vidění byly originální a kreativní výtvory ze dřeva, papíru, plastu, keramiky, látek, skla a z dalších materiálů. Návštěvníci mohli shlédnout také ukázky z kosmetického či kadeřnického salónu, z oblasti reklamy a moderních technologií, z natáčení videí, dále roboty a 3D tisk a maturitní projekty studentů SPŠ a OA Bruntál. Kromě výjezdů na veletrh se odehrály také vzájemné návštěvy žáků s cílem bližšího poznání spolužáků a jejich činností na druhé straně hranice a sdílení vzájemných zkušeností.

Někteří žáci a jejich učitelé se zúčastnili také dvoudenních podnikatelských campů v Malé Morávce nebo na zámku Moszna v Polsku. Campů, kde se ve smíšených česko-polských skupinkách prostřednictvím interaktivních cvičení trénovala podnikavost, řešily se kreativní úkoly a případové studie, proběhlo celkem 6. Učitelé si zažili nové přístupy a inovativní metody ve vzdělávání, jak žáky nadchnout a zaujmout, a odnesli si inspiraci pro svou práci v rámci školních podnikatelských inkubátorů.

Zajímavou aktivitou, která podtrhla zmíněné školní aktivity, pak byla realizace motivačních přednášek a workshopů podnikatelů a externích odborníků z praxe. Ti žáky inspirovali svým příběhem, cestou k zahájení vlastního podnikání i samotnou svou podnikatelskou činností či oborem podnikání. Na základních školách v Bruntále bylo zorganizováno 30 takových přednášek i praktických ukázek, kdy si žáci dokonce mohli s místním podnikatelem něco vyzkoušet nebo vyrobit. Přínosem pak byly také společné diskuze. Příležitost poslechnout si výklad odborníka z Nysy na téma marketingu měly 4 třídy deváťáků.

Za partnera město Bruntál se projektových aktivit zúčastnilo 740 žáků.

„Ráda bych poděkovala celému projektovému týmu a všem partnerům za skvělou spolupráci, aktivní přístup a flexibilitu při organizaci společných aktivit. Jsem velmi ráda, že se nám u nás podařilo nastavit nový trend ve vzdělávání propojováním odborných, podnikatelských i měkkých dovedností, pozměnit přemýšlení žáků, rozvíjet v nich podnikavý přístup k životu a učení, inspirovat je a rozšířit jim obzory tak, aby v další školní či pracovní etapě snáze uspěli.“ řekla Ivona Orságová, hlavní manažerka vedoucího partnera projektu.

Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z vlastních zdrojů jednotlivých partnerů. Celkový rozpočet projektu činí 1.808.070,51 EUR.