Jak jsme si pochutnávali na mléčných výrobcích…

O projektu

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999. Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí na I. stupni základních škol.

Pravidelnými bezplatnými dodávkami neochuceného mléka a mléčných produktů dodávaných přímo do škol motivujeme děti ke konzumaci mléčných výrobků. Mléko a mléčné výrobky jsou mimo řadu různých vitamínů také významným zdrojem vápníku, který je zásadním prvkem pro lidský organizmus. Zvýšením pravidelné konzumace mléčných výrobků projekt přispívá ke snížení deficitu vápníku u dětské populace.

Doprovodnými vzdělávacími opatřeními zvyšujeme znalost dětí o zemědělské i potravinářské výrobě, sortimentu mléčných výrobků a jejich gastronomickému využití.  

Komu je projekt určen?

Projekt Mléko do škol je určen pro žáky I. stupně základních škol včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Mléčné výrobky může odebírat každá škola, která má o účast v projektu zájem a uzavře smlouvu o dodávání mléčných výrobků s jedním z dodavatelů, schváleným Státním zemědělských intervenčním fondem.

Co přináší projekt Mléko do škol zapojeným žákům?

Žáci mají garantované pravidelné dodávky čerstvého neochuceného konzumního mléka (včetně trvanlivého) i neochucených mléčných výrobků zdarma.

Kromě dodávek mléčných výrobků jsou součástí projektu i doprovodná vzdělávací opatření, která zajišťují schválení dodavatelé. Jednotlivé druhy doprovodných vzdělávacích opatření jako jsou exkurze, ochutnávky, vzdělávací akce a školní aktivity propagující spotřebu mléka a mléčných výrobků. Vzdělávací opatření mají za cíl atraktivní formou dětem zprostředkovat informace o zpracování mléka a výrobě mléčných výrobků. 

Informace o projektu na stránkách SZIF:

https://www.szif.cz/irj/portal/szif/mleko-do-skol