Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace, získala právní subjektivitu 1.1.2003 a jejím zřizovatelem je Město Bruntál
zřizovací listina
 3. Organizační struktura


Detaily organizační struktury 

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Bruntál, Okružní 38, p. o.
Okružní 38
792 01  BRUNTÁL
Česká republika


GPS souřadnice

49.9876772N
17.4683558E

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
shodná s bodem 4.1
 4.3 Úřední hodiny
pondělí – pátek od 7.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30
4.4 Telefonní čísla
ředitel školy:
554 231 165

732 235 888
zástupce ředitele:
554 231 162
731 589 353 
sekretariát:
554 231 199
736 637 513 
4.5 Čísla faxu
554 231 163
4.6 Adresa internetové stránky
http://zsbrok.cz/
4.7 Adresa e-podatelny
reditel@zsbrok.cz   (e-mail)
zvzmj4z                    (datová schránka)
4.8 Další elektronické adresy
david.pizur@zsbrok.cz  (vedení webu)
5. Případné platby lze poukázat
stravné                          193907580/0300
ŠD a ostatní platby      181155297/0300
6. IČ
75026961
7. DIČ
CZ75026961
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Školní vzdělávací program

Školní řád

8.2 Rozpočet
8.2.1 Rozpočet školy
8.2.2. Střednědobý výhled
8.2.3 Archiv, komentáře, návrhy
8.2.4 Rozpočty příspěvkových organizací Města Bruntál
9. Žádosti o informace
Informace podá ředitelství školy prostřednictvím telefonu
554 231 199 nebo e-mailu:
reditel@zsbrok.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání
Prostřednictvím telefonu 554 231 199 nebo e-mailu: reditel@zsbrok.cz
11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí lze podat písemně řediteli školy ve lhůtě 15 dnů od doručení.
12. Formuláře
žádost o uvolnění z výuky
žádost o uvolnění z tělesné výchovy
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Při úrazech žáků, zcizení, poškození, zničení osobních věcí škola postupuje v souladu s právními normami.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
14.2 Vydané právní předpisy
právní předpisy škola nevydává
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
veškeré informace poskytuje škola zdarma
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
veškeré informace poskytuje škola zdarma
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
Souhrnné informace o multilicenční smlouvě se společností Microsoft
16.2 Výhradní licence
nejsou
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015