Ve škole v Okružní ulici mají novou učebnu fyziky

Zkoumání zákonitostí přírodních jevů je pro děti ze základní školy v Okružní ulici zase o něco atraktivnější. Učí se totiž v nové a moderní učebně fyziky, kde jsou jim k dispozici také zcela nové pomůcky pro praktickou výuku.

Školáci ze školy v Okružní ulici mají novou učebnu fyziky

Odkazy

Na první pohled v učebně fyziky zaujme nový nábytek. Kromě lavic a stolů jsou zde také speciální stanoviště pro experimenty s přípojkami střídavého a stejnosměrného proudu. V učebně jsou čtyři stanoviště a další je umístěno v přilehlé místnosti – takzvané přípravně. Studentům jsou pro záznamy měření k dispozici nové notebooky. Novinkou jsou kufry se sadami pro pokusy v různých oblastech fyziky, nové stavebnice pro další experimenty a interaktivní tabule, se kterou může pracovat několik dětí zároveň.

Základní škola Bruntál, Okružní 38 s podporou města Bruntálu investovala do rekonstrukce učebny a pořízení vybavení okolo 3 milionů korun. Část investice si vyžádaly stavební práce včetně opravy rozvodů inženýrských sítí.