Aktuálně z projektu „Vím, kam mám jít“

Od začátku školního roku pokračuje na Středisku volného času v Bruntále projekt „Vím, kam mám jít“, do kterého jsou zapojeni žáci ZŠ Školní a ZŠ Okružní. Projekt žákům přináší cyklus workshopů s řemeslníky z praxe, kteří podrobně představí své řemeslo.

Foto z ukázky

Letos jsme do projektu zapojili řezníka, malíře, elektrikáře a pekařku. V tomto měsíci končí poslední cyklus s kominíkem a zedníkem. Žáci si prakticky zkouší, jak se staví komín. Se zedníkem probírají postup celé stavby domu, od koupi pozemku po konečnou kolaudaci.

V následujících měsících se žáci seznámí s cukrářkou, fotografem a záchranářem. Celkem se žáci již seznámili s 27 povoláními.

Cílem je, ukázat rozmanitost nejrůznějších řemesel, jejich náročnost i výhody. Žáci si na každém z workshopů mohou vyzkoušet práci i prakticky a inspirovat se tak, které povolání by je mohlo v budoucnu zajímat.

Projekt vznikl na podporu studia řemesel.

Součástí jsou i motivační skupiny, které probíhají jednou měsíčně v odpoledních hodinách, kde mohou přijít žáci se svými rodiči a spolu s kariérními poradci prokonzultovat možnosti dalšího studia a uplatnění.

Každé pololetí se poté scházíme u „kulatého stolu“, kde o aktuální situaci na trhu práce diskutujeme také se zástupci úřadu práce, vedením města, vybranými lidmi z oboru.

Rádi na našich akcích přivítáme i vás!

Tým kariérových poradců projektu „Vím, kam mám jít“, CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011687