Ředitel Základní školy Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na tato pracovní místa:

UČITEL 1. STUPNĚ

UČITEL S APROBACÍ NĚMECKÝ JAZYK

UČITEL S APROBACÍ ANGLICKÝ JAZYK