VSTUP DO ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY DO 1. TŘÍDY

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 12. – 13. dubna 2024