Děti z naší školy se zapojily do výsadby nového stromořadí pod Uhlířským vrchem. 

I. K. Radílková