Zástupci škol se seznamují s bruntálskými firmami

Již potřetí navštívili výchovní poradci z bruntálských škol jednu z místních firem. Díky projektu, který organizuje město Bruntál, se mimo jiné seznámili s tím, co firma může nabídnout jejich žákům jako potenciálním budoucím zaměstnancům. Město usiluje o to, aby mladí lidé věděli, že i v Bruntále lze najít dobrou a zajímavou práci.

Od začátku letošního roku proběhly již tři exkurze, a to do společností OSRAM Česká republika, s.r.o., Macco Organiques, s.r.o. a Linaset, a.s. Všechna setkání proběhla v obdobném konceptu, a to představení společnosti a její činnosti, diskuse o spolupráci mezi podniky a školami, prohlídka prostor,“ uvedla Klára Volková z Tiskového a projektového útvaru Městského úřadu v Bruntále, která má projekt na starosti.

Výchovní poradci z bruntálských základních a středních škol v úterý 7. března dopoledne navštívili společnost Linaset. Jana Haubeltová z personálního oddělení společnosti prozradila, že převážně oslovuje opavské střední školy. Ty připravují absolventy v oborech, jež jsou potřebám Linasetu bližší. Podle ředitele Jaroslava Fojtíka firma spolupracuje a má dále zájem více spolupracovat se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Bruntál. Její žáci sem už nyní dochází na pravidelné praxe.

V  závěru setkání ve společnosti Linaset se poradci shodli na tom, že návštěvy ve firmách jsou pro ně velmi užitečné. „O spoustě firem jsem neměla dostatečné informace a je fajn zjištění, že mladí nám nemusí utíkat, ale mají tady možnost práce. Určitě se domluvíme na spolupráci se zástupci firem,“ řekla Michaela Mikulková ze ZŠ Bruntál, Školní 2.  Zájem ze strany škol o další podobné aktivity potvrdila i Klára Volková z Městského úřadu v Bruntále:„Na všech setkáních projevili zaměstnavatelé i poradkyně zájem o spolupráci, která bude dojednána individuálně. Souhrnně se ale jedná o exkurze do firem a prezentace firem ve školách.“

Výchovní poradci se vyjádřili k projektu:

Mgr. Alena Buráňová, ZŠ Bruntál, Okružní 38

V návštěvách místních firem shledávám velký přínos pro mou práci. Je pro mne velice cenné setkání jak s lidmi z vedení firmy, tak nahlédnutí přímo do provozu. Dozvídám se informace o pracovních podmínkách, o další strategii firmy – rozšiřování výroby, nabírání nových pracovníků v horizontu několika let, jaké profese firmy požadují. Získané informace pak předávám našim žákům, především v předmětu volba povolání, kterému vyučujeme v 8. ročnících.Také dochází k navázání konkrétní spolupráce s firmami – předběžně jsme se domluvili na účasti zástupců firem na schůzce vycházejících žáků v listopadu. Této schůzky se účastní vždy i rodiče žáků, které mohou zástupci firem oslovit.V současné době už je domluvena prezentace zástupců firmy Macco Organiques u nás ve škole.Takže v této spolupráci vidím jen pozitiva.

Mgr. Lucie Pelcová, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

„Pro mě, jako výchovnou poradkyni Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, je tento projekt velmi přínosný a zajímavý. Při návštěvě každé z místních firem se nestačím divit, co všechno se v našem regionu vyrábí, zpracovává. Setkáváme se s odborníky na nejvyšších postech, kteří se vší pokorou prezentují svou výrobu a vzbuzují náš velký obdiv za schopnosti, znalosti a práci, kterou zde odvádějí. Při společných setkáních diskutujeme zejména záležitosti týkající se uplatnění absolventů Střední průmyslové školy a Obchodní akademie na trhu práce v našem regionu. Zaměřujeme se na požadované schopnosti a dovednosti, snažíme se vymyslet způsob, kterým bychom studenty nasměrovali na studium technických oborů. Tyto obory mají velkou budoucnost a jednotlivé firmy projevují velký zájem o to, si odborníky takzvaněvypěstovat. Největším problémem, proč mladí absolventi odcházejí z našeho regionu, je mnohdy jejich nevědomost o existenci stabilních a prosperujících firem se seriózní nabídkou zaměstnání. Naším cílem je tudíž předání informací mezi naše studenty, a to prostřednictvím reklamních materiálů, propagačních videí, odborných přednášek na školách, a hlavně zvýšením frekvence exkurzí v samotných firmách.Myslím si, že bez vzájemné spolupráce odborné školy s firmami regionu to ani není možné. Obě strany se potřebují. SPŠ a OA potřebuje být v kontaktu s realitou, novými trendy výroby a požadavky na budoucí absolventy, firmy zase čekají na mladé pracovníky, kteří mají jistý základ pro budoucí pozici.Jsme velice rádi, že nás Město Bruntál v této spolupráci podporuje, a určitě budeme pokračovat v nastartované spolupráci mezi školami a zaměstnavateli.

Mgr. Michaela Mikulková, ZŠ Bruntál, Školní 2

„ O spoustě firem jsem neměla dostatečné informace a je fajn zjištění, že mladí nám nemusí utíkat, ale mají tady možnost práce. Určitě se domluvíme na spolupráci se zástupci firem. Trochu mě mrzí, teda vadí mi, že se podobný projekt netýká všech zaměstnání. Proč se nejdou studenti podívat na práci hasičů, záchranářů, lékařů, administrativních pracovníků na úřadech a podobně.“