Provozní doba školní knihovny ve šk. roce 2019/2020

Pondělí: 14:00 – 14:30

Středa: 14:00 – 14:30