Záchrana života člověka je důležitá

Zdravověda na naší škole stále žije!

Mladí zdravotníci naší školy pod vedením paní vychovatelky Zdeňky Lukeštíkové jeli v sobotu 8.6.2019 porovnat své dovednosti a zkušenosti ve zdravovědě do města Opavy, kde se konalo krajské kolo Mladých zdravotníků.
Naši žáci, ve složení: Jakub Bouchal, Šimon Kameník, Vojtěch Povýšil, Klára Kolářová ze VI.B a Eliška Zátopková z VIII.B se nemají za co stydět, ale konkurence byla veliká. Zkušenosti, které žáci získali, jsou k nezaplacení. Přejeme jim, aby je uměli použít i v běžném životě. Děkujeme také rodičům, že své děti podporují a pomáhají nám.
Za tým Mgr. Irina Kerhartová10