Všem našim věrným čtenářům: Sledujte nás i o prázdninách!

Jak vám právě Sofinka s Vivienkou z II.A prozradily, ZSBROK dodrží svou dlouholetou tradici.

Svým čtenářům bude přinášet s obvyklou pravidelností další příspěvky také o prázdninách 2015.

Bez názvu-1