Velký úspěch v matematické olympiádě. Gratulujeme!

Naše žákyně, Daniela a Klaudie z IX.B, si z okresní matematické olympiády dovezly krásné 3. místo!

Obě patří k úspěšným řešitelkám pravidelně již od 6. ročníku.

Při té příležitosti nám poskytly krátký rozhovor:

„Soutěž se konala 30.1.2019 v Krnově. Získaly jsme společně 3. místo z 18. Na řešení úkolů jsme měly 4 hodiny. Pravda je, že to už bylo pro bystřejší hlavy. Snad nám to pomůže v přijímačkách. Současně to byl pro nás příjemný výlet. Rádi bychom poděkovaly paní zástupkyni Novotné, která nás tak dobře připravila.“

TUTO2