ÚSEČKY

Porovnávání úseček mi nedělá potíže, poradím si i s grafickým součtem a rozdílem úseček.