ASISTENTI PEDAGOGA
I.B       Mgr. Petra Demelová     554231171
IV.A     Helena Rohnerová         554231186
V.B      Sabina Roharik              554231185
VI.A     Jana Vališová                554231167
VII.C    Olga  Malovaná             554231168
VIII.A    Lubomíra Buchtelová   554231179
VIII.B    Sabina Smékalová       554231168
IX.A      Pavlína Majdová          554231175
IX.B      Marie Kučerová           554231183