Turistický výlet na Hraniční vrch

Jako cíl našeho druhého jarního turistického výletu jsme si s paními učitelkami Vlastimilou Procházkovou, Sylvií Dluhošovou a dětmi ze tříd IV.A, IV.B a I.B vybrali opět vrch, ale na rozdíl od dubnového Anenského vrchu to byl Hraniční vrch u Města Albrechtic na Krnovsku.

Na tomto zajímavém magickém místě, které se dle názvu skutečně nachází přesně na pomezí Česka a Polska, byla nedávno otevřena nová kovová rozhledna zvaná „Dvojvěží“. Byla zbudována přestavbou původních již nepotřebných radiotelekomunikačních věží.

Po nádherných pohledech do českého i polského Slezska z ochozů věží jsme krátce ještě nahlédli na nedalekou nově otevřenou krásnou naučnou stezku Lesů české republiky, s. p., vedoucí k tzv. Krtečkově studánce, o které jsme předtím nevěděli. Ale vzhledem k tomu, že již nám více času nezbývalo na to, abychom si prošli celou stezku až ke studánce, dohodli jsme se, že se do těchto moc pěkných míst vypravíme nejspíše na podzim ještě jednou.

Mgr. Jiří Schneider za organizátory