Své jídlo si chystali sami

Jídelníčky na tyto „Dny světové kuchyně“ připravovali sami žáci v předmětu výchova ke zdraví, konzultovali s vedoucí školní jídelny, vybírali nejvhodnější jídla, také dostupná (finančně i surovinově).

Tento projekt (nyní Mexiko a Turecko) je tedy společným dílem našich žáků a jejich paní učitelky Čechové.