21.11.2007 00:00

Zapojení naší školy do projektu Edunet

Základní škola Bruntál, Okružní 38 se zapojila do výše uvedeného projektu ve školním roce 2005/2006.

Cílem tohoto vzdělávání byla podpora vnitřní proměny školy se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu ve školách.Realizovalo vzdělávací moduly pro ředitele ZŠ a učitele 2.stupně. Mezi šestnácti školami Moravskoslezského kraje jsme byli z okresu Bruntál zastoupeni my a ZŠ Břidličná.

2. a 3. června 2006 jsme absolvovali 1. modul Osobnostní a sociální výchovy ve škole A, který vedli lektoři Andrea Baumannová a Jan Zouhar.Zúčastnili se všichni učitelé 2. stupně ZŠ, včetně vedení školy.V prostředí Čeladné jsme také mimo jiné využili možnosti zúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny.

15.-17. září se pět našich kolegyň rozjelo na stejné místo na OSV B, přírodovědné zaměření. Lektorkou byla Dana Forítková.Pokračování proběhlo 24.-26.11.2006. OSV B, humanitní probíhalo také po dva víkendy: 20.-22.10. a 3.-5.11.2006 za vedení lektorů Baumannové a Zouhara. Tyto aktivity již byly zakončeny konkrétními prezentacemi s využitím nově osvojených vyučovacích metod.

14.-15.prosince 2006 naši školu poprvé navštívil Libor Kyncl, lektormodulu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Seznámili jsme se s metodami insert, myšlenkovými mapami a pokoušeli se o nově pojaté prezentace vyučovacích hodin podle nových poznatků.Další pokračování následovalo v roce 2007, a to 5.-6.3., 14.-15.5., 20.-21.9.V praxi jsme použili metody, které jsme doložili i písemnými přípravami. Zabývali jsme se také problémem hodnocení a čtenářskými dovednostmi.

16.a 26.února 2007 proběhl seminář nazvaný Učivo jako prostředek k rozvíjení kompetencí (lektoři Forítková, Šrámek).

Modul Cesty k efektivnější výchově vedený manžely Kopřivovými v termínech 5.-6 2., 12.-13.4., 11.- 12.6.2007 byl zameřen například na komunikaci, motivaci žáků, rizika trestů i odměn, pochvaly ve výchově, uznání, ocenění a poskytování zpětných vazeb.

Lektor Robert Čapek s námi diskutoval ve výběrových seminářích zaměřených na techniky asertivního chování, komunikaci s rodiči žáků na třídních schůzkách a také nás informoval o netradičních školách v zahraničí, vyučovacích metodách, odměnách i trestech. Setkali jsme se ve dnech 31.8. a 18.10. 2007.

Projekt Edunet spěl do finále opět na Čeladné 29.-30.10.evaluačním seminářem, kde pracovali vedle ředitelů a zástupců škol také tzv. inovativní učitelé připravující konferenci pro 6.12. 2007.
ZŠ Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Fotogalerie:

 
eu
eu
powered by

Radek Vala - Tvorba WWW stránek

 2006-2021