Sportovní kroužek na kluzišti

Celý leden, únor 2019 trávily děti ze sportovního kroužku (4.A) na kluzišti. Koukněte na atmosféru.