Škola získá nové učebny, zahájení stavebních prací se blíží

V první polovině října 2021 budou zahájeny práce na realizaci nových odborných učeben ZŠ Okružní v Bruntále.

Předmětem projektu je vybudování čtyř odborných učeben odpovídajících současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Projekt zahrnuje jak stavební práce, tak i vybavení učeben.

Náplní stavebních prací bude zastřešení dvou atrií ve vnitrobloku, kde bude realizována učebna cizích jazyků a učebna přírodních věd, a dále přístavba dvou učeben pro výuku pracovních činností. Nové učebny budou přistavěny k části školy vlevo a vpravo od hlavního vchodu.

V průběhu stavební fáze projektu bude třeba vzít na vědomí některé dočasné změny související zejména s přístupem do školní budovy. Ten po nezbytně nutnou dobu nebude možný hlavním vchodem, ale zadním vchodem okolo tělocvičny a také dvěma bočními vchody. Uzavřen pro veřejnost bude dočasně také chodník u hlavního vchodu.

Součástí projektu bude vybavení učeben nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní technikou. Učebny tak umožní rozšíření výuky o další formy výuky, přičemž cílem je nejen zvýšit kvalitu vzdělávání, ale také povzbudit zájem žáků o výuku cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práci s digitálními technologiemi.

Učebny mají být kompletně hotovy a vybaveny do konce školního roku 2021/2022.

Naším dlouhodobým záměrem je nejen prohlubovat a rozšiřovat znalosti získané na základních školách, ale také vytvářet co nejlepší podmínky pro osvojování a zdokonalování dovedností, které děti uplatní při dalším vzdělávání a zejména v pozdějším praktickém životě,“ uvedla k projektu místostarostka Bruntálu Ing. Hana Šutovská.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 27 865 734 Kč včetně DPH, z toho 90 procent (25 079 161 Kč vč. DPH) pokryje dotace (85 % EU + 5 % státní rozpočet). Zbytek uhradí z vlastních prostředků město.

Zdroj: MěÚ Bruntál

loga EU a MMR ČR