Seznam dětí přijatých do prvních tříd pro školní rok 2015-2016

Celkem přijato 70 dětí, z toho nejméně 14 předpokládaných odkladů povinné školní docházky. Do 1. tříd očekáváme nástup cca 54 žáků.

Pozn.: V seznamu uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rodiče žáků v tomto seznamu neuvedených budou o nepřijetí a dalších možnostech vyrozuměni písemně.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.              

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy, v.r.

Seznam dětí přijatých do 1.tříd
pro školní rok 2015-2016