Rozvrh pro příští týden

…bude v souvislosti s výjezdem žáků do Anglie upraven následujícím způsobem… (2. stupeň)  

Rozvrh 1. stupně podléhá následujícím úpravám:

V pondělí mají třetí a páté ročníky zrušený cizí jazyk a výuka se zkrátí na 4 hodiny. Čtvrté ročníky budou mít AJ pouze skupina J. Schneidera, ostatní také domů.

V úterý 2.A,B si třetí hodinu rozdělí p. uč. Zatloukal a Schneider, dále žáci 4.A budou mít místo Tv informatiku s p. uč. Pizurem a druhá čtvrtá třída bude mít pana učitele Mrtvého – rovněž informatiku.