Redaktoři ZSBROKU si povídali s panem starostou Petrem Rysem o jeho školních létech

Den učitelů byl vhodnou příležitostí k rozhovoru s panem starostou, který ochotně a trpělivě zodpovídal zvědavé otázky našich mladých reportérů.

Redaktoři ZSBROKU (Tereza, Adéla ze VII.B) a Jan (z IX.A) se 8. března 2016 vydali na setkání s panem Ing. Petrem Rysem, MBA přímo do jeho kanceláře. Mluvili spolu zejména o tom, jak on sám vzpomíná na svá školní léta.

Více v následujícím videu…