První pomoc umíme poskytnout

Naši žáci se zúčastnili oblastního kola mladých zdravotníků, kde prokazovali praktické zvládnutí poskytování první pomoci.


Družstvo ve složení: Šimon Kameník, Vojta Povýšil, Jakub Bouchal, Klára Kolářová Veronika Osuchová (všichni z V.B ) a Tomáš Žanda ze IV.A se umístilo na 1. místě a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 2. června 2018 v Olomouci.
Děkuji těmto žákům za vzornou reprezentaci školy. Zároveň děkuji třídě 5. B a p. učitelce Irině Kerhartové za to, že nás přišli na soutěži podpořit.
A nakonec patří poděkování i figurantům, tzn. našim žákům, kteří byli na soutěži maskováni jako zranění.
Soutěž mladých zdravotníků není vůbec lehká a musíme se na ni hodně připravovat. V krajském kole přeji soutěžícím hodně štěstí.

Zdeňka Lukeštíková