Prvňáčci ve školní kuchyňce

Když děti v 1.A dostaly do třídy krabici s ovocem a zeleninou, měly obrovskou radost.

Nejdříve se snažily o pojmenování všeho, co se v krabici nacházelo. Třídily ovoce a zeleninu, povídaly si o chuti, vůni, o možnostech použití. Potom jsme se vydali do školní kuchyňky, kde jsme společně ovoce i zeleninu očistili, nakrájeli a připravili si mísy plné vitamínů.

H. Crhová, I. Radílková Kašpaříková, M. Kučerová