Pro cizí strávníky:

Výdej obědů a rezervace jídelny pro cizí strávníky je nově od 11:00 do 11:40.
Cizím strávníkům vstup do budovy povolen pouze v roušce.