Zase jedna vydařená akce

DEN SLUNCE – projektový den na 1. stupni.
V naší třídě jsme se při obrázkovém čtení, počítání za kytičky, luštění křížovek, pětilístku učili hlavně spolupracovat, respektovat názor druhého, neskákat si do řeči, vyslechnout se navzájem…

A dařilo se 👍.