Profesní orientace v ZŠ Bruntál, Okružní

Měsíc listopad je v naší škole ve znamení profesní orientace.

Tak jako každoročně žáci osmého a devátého ročníku navštívili veletrh ARTIFEX, který proběhl 10. listopadu 2016 ve Společenském domě v Bruntále. Tentýž den v podvečer následovala schůzka vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol. Tato již tradiční akce proběhla ve školní jídelně a setkala se s velkým zájmem jak rodičů, tak i zástupců středních škol našeho regionu. Kromě představitelů bruntálských středních škol nás navštívili také středoškolští pedagogové z Krnova, Rýmařova a Opavy.

Přítomní rodiče a žáci získali základní informace o přijímacím řízení a byli především upozornění na změny, které je v letošním roce čekají.

Další část programu patřila zástupcům středních škol, kteří krátce prezentovali svou školu a její studijní a učební obory. Poté následovala volná část, ve které se rodiče a žáci mohli podrobně informovat na obor, který je zaujal. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, na které se jistě podílelo i občerstvení připravené kuchařkami školní jídelny.

Kromě těchto dvou významných akcí se však profesní orientaci věnujeme i v průběhu školního roku, a to v předmětu volba povolání. Vyučujeme ho v 8. ročníku jako součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Mgr. Alena Buráňová, výchovná a kariérní poradkyně