Přírodovědný kroužek

V přírodovědném kroužku se scházíme již pět let. Začali jsme s žáky druhého stupně, ale postupně se přidali i mladší děti.

Věnujeme se pokusům nejen z fyziky – zkoumáme, jak fungují různé přírodní jevy či lidské tělo. Kromě odpoledních setkání pořádáme i badatelské večery s přespáním ve škole či noční astronomická pozorování. Díky podpoře sdružení rodičů Čtverka jsme měli možnost navštívit Den s fyzikou pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Šárka Kociánová