PŘÍRODNINY

…nasbírat, vhodně upravit, dotvořit barevným papírem a SOVIČKY jsou na světě…