LETNÍ KEMP – 2. turnus

Pokud máte zájem, hlaste se osobně přímo u paní učitelky N. Škodákové, která vám bude místa rezervovat a po domluvě vydávat přihlášky.

Přihlašovat na tábor přes třídní učitele již není možné.

PŘIHLÁŠKA