PŘIJÍMAČKY 2019 – UMÍME TO !

V měsíci dubnu proběhly přijímací zkoušky na střední školy.  Dnes už tedy naši deváťáci ví, jak uspěli a zda se na tu svoji vysněnou školu dostali.

I v letošním roce máme výborné výsledky. Především bychom chtěli vyzvednout tyto žáky:

Daniela Kokyová  se zúčastnila přijímacích zkoušek na Gymnázium v Bruntále, kde byla nejlepší. A nejen to, nejlepší byla i na Střední průmyslové škola a OA v Bruntále, obor informační technologie.

Klaudie Kubová byla nejlepší na Střední průmyslové škole a OA v Bruntále, obor obchodní akademie. Na Gymnáziu v Bruntále obsadila krásné 4. místo.

Leona Brenkusová výborně reprezentovala naši školu na Střední pedagogické a SZŠ v Krnově, kdy dosáhla nejlepšího výsledku při talentových zkouškách, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Zahanbit se nedali ani žáci 5. ročníku:

Šimon Petr Gade byl nejlepší ze všech uchazečů na Gymnáziu v Bruntále,  na Wichterlově gymnáziu v Ostravě se ze 150 zájemců umístil na 24. místě.

Lukáš Míček byl na Gymnáziu  v Bruntále na 2. místě a na Mendelově gymnáziu v Opavě se umístil jako třetí.

I dalším páťákům se ve škole dobře daří . Velmi úspěšní byli v naukových soutěžích (matematický Klokan) i v celostátním testování (Kalibro). Myslíme si, že k tomu přispívá i výuka matematiky metodou prof. Hejného. Ta je zaměřena především na rozvoj logického myšlení dětí.

Všem vám moc děkujeme, děláte dobrou reklamu naší škole.

Poděkování patří i pedagogům, kteří tyto děti připravovali.

Mgr. Alena Buráňová, výchovná poradkyně

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy