Představte si tady školní zahradu

Díváte se na prostor, ve kterém by (snad někdy v budoucnu) mohla vzniknout zcela nová školní zahrada.

V každém případě ale zveme všechny na blížící se EKOLOGICKOU SOUTĚŽ 29.4.2015.