Předání vysvědčení v duchu méně tradičním

Předávání vysvědčení je událostí vždy do jisté míry významnou. Listina písemně potvrzující naše snažení za posledního půl roku si pozornost zaslouží, o tom není pochyb.

Přestože každý z nás zažije za svůj život takových předání vysvědčení hned několik, není sporu o tom, že jsou to dny výjimečné a slavnostní. Ten dnešní se navíc do historie i pamětí nás všech určitě zapíše i vzhledem k okolnostem zmítajícím celým světem a přinášejícím s sebou celou řadu omezení napříč různými spektry našich životů. Epidemie koronaviru coby společný jmenovatel všech současných restrikcí tak trochu pozměnil i to naše dnešní předávání vysvědčení, které se konalo 28. ledna 2021.

A jak to u nás vlastně probíhalo? Nařízení vlády zamíchalo kartami našich dosavadních zvyklostí i tradicemi, a tak většina žáků zhlédla své vysvědčení přes oko kamery počítače. Ač žáci neměli k dispozici své vysvědčení fyzicky, jako „černé na bílém“ ho mohli spatřit alespoň takto. I coby malé ikonky na monitorech v programu online výuky jsme si všichni našli prostor pro gratulaci, pochvalu, poděkování i potlesk.

Ti nejmenší, tedy děti z prvních a druhých tříd, si své vysvědčení mohli převzít osobně, ve třídě od paní učitelky, tak jak je zvykem, samozřejmě s ochranou úst a nosu. Zejména do pamětí prvňáčků se asi právě tohle vysvědčení zapíše hodně hluboko tím spíš, že bylo jejich historicky první.

Těšíce se na návrat zažitých tradic jsme si nakonec pod rouškou nevšednosti dnešní předávání vysvědčení užili úplně všichni. A je jedno, že to všechno bylo trochu jiné, než obvykle.