Paralympijský školní den

Jako jediná plně bezbariérová škola na Bruntálsku máme letité zkušenosti se začleňování dětí se zdravotním postižením.

REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE

(přímý odkaz…)

Abychom mohli i děti s tělesným postižením zapojit do tělesné výchovy, spolupracujeme s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a organizací APA.

Jednou z aktivit, kterou nám z Olomouce nabídli, byl i Paralympijský školní den.

Všechny děti prvního stupně se mohly seznámit s některými paralympijskými sporty, aktivně si je vyzkoušet, mohly se také na chvíli vžít do situace osob s postižením (práce se slepeckou holí, doprovod postižené osoby, ovládání invalidního vozíku).

Takovéto akce by ještě více měly napomoci začlenění (inkluzi) dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky.

Fotografie poskytli vyučující zúčastněných tříd. Děkujeme.