NOVĚ REPORTÁŽ! Máme super moderní učebnu fyziky – součást projektu za 3 miliony korun

1

TELEVIZNÍ REPORTÁŽ O NAŠÍ NOVÉ UČEBNĚ

Název projektu: „ZŠ Okružní – Modernizace odborné učebny fyziky, informatiky, zajištění konektivity školy a úprava venkovního prostranství“

Cíle projektu: je zvýšit kvalitu ve výuce žáků tohoto vzdělávacího zařízení v klíčových kompetencích přírodní vědy za pomoci moderně vedené výuky v modernizovaných odborných učebnách. Zvýšená kvalita ve výuce žáků povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto vzdělávacího zařízení v souvislosti s výše uvedenou klíčovou kompetencí a dopomůže jim tak získat i praktické dovednosti, které jim po absolvování základní povinné školní docházky ulehčí postup směrem k vyššímu stupni vzdělání.

Výsledkem projektu je nově modernizovaná odborná učebna fyziky, bezbariérově dostupná. Součástí projektu je i zajištění konektivity v budově školy a také úpravy venkovního prostranství.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Rekonstrukce učebny je financována díky podpoře města Bruntál z projektu:

 „ZŠ OKRUŽNÍ – MODERNIZACE ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY, INFORMATIKY, ZAJIŠTĚNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY A ÚPRAVA VENKOVNÍHO PROSTRANSTVÍ“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004064

Celková hodnota projektu: cca 3,000.000,- Kč

Dodavatelské firmy:

Moderní škola s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

24U s.r.o., Skrochovická 88, 252 45 Zvole

BARON COMPUTER, Mgr. Vít Baran, Pod Lipami 456/2, 792 01 Bruntál

STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, 793 32 Andělská Hora