Opět nové knihy do žákovské knihovny

Díky projektu PEDAGIGICKÁ INSPIRACE jsme získali krásné knihy do žákovské knihovny. Nezbývá než doufat, že se k nim čtenáři brzy dostanou.