Ocitli se ve světě virtuální reality

V úterý 19. června 2018 jsme si zkusili, jaké to je v dole či uvnitř převodovky. Tento zážitek nám umožnila virtuální realita na SPŠaOA v Bruntále.