Daruj KNIHY

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Přestože často v médiích slýcháme, že naše děti nečtou a číst nechtějí, myslíme si, že opak je pravdou. Jedinou podmínkou pro to, aby děti rády otevřely knihu a začetly se do příběhu, je nabídka vhodných a zajímavých knih.

I toto je důvod, proč v naší škole probíhají dílny čtení a další aktivity, kdy si děti čtou knihu dle vlastního výběru. Bohužel knihy jsou drahé a ne vždy si rodina může dovolit jejich nákup. Proto se snažíme vybírat nové, kvalitní a zároveň čtenářsky lákavé tituly do školní knihovny. Knihy získáváme díky příspěvku sdružení rodičů Čtverka, ale také zapojením se do několika projektů, které jsou zaměřeny na čtenářskou gramotnost. V posledních letech je to projekt Pomáháme školám k úspěchu (Nadace Petra Kellnera) a projekt Síťování škol.

Jakým způsobem můžete pomoci vy? Zakupte škole k Vánocům knihu, dle vlastního výběru, podle námětů dětí. Budeme moc rádi, když do knihy napíšete věnování nebo zprávu pro naše čtenáře. Knížku pak doručte do školy (může být samozřejmě i po Vánocích), pošlete po synovi/dceři. Titul zařadíme do žákovských knihovniček v jednotlivých třídách. Kniha by měla být určena dětem a mládeži (6 – 16 let).

Rozhodnete-li se nám takto pomoci, budeme velmi rádi. Kdo nestihne darovat škole knihu k Vánocům, nemusí zoufat! V březnu (Měsíc knihy), chystáme obdobnou akci, kdy budete moci „škole“ věnovat i knihy starší, ze kterých děti vyrostly… Ty potom umístíme do veřejných knihovniček na chodbách k volnému zapůjčení.

Leoš Sekanina a další vyučující

PS: Na fotografiích vidíte nově zakoupené knihy do naší školní knihovny. Pořídit jsme je mohli díky příspěvku sdružení ČTVERKA. Děkujeme.