Některé věci jim zněly neuvěřitelně. Deváťáci besedovali s panem Navrátilem

26.11.2014 jsme přivítali vzácnou návštěvu. Žáci devátých tříd vyslechli pana Bc. Stanislava Navrátila, který jim poutavým způsobem líčil, jak se v praxi projevovala totalitní společnost.

Pochopili, že svobody a demokracie je třeba si vážit, že to zdaleka není tak samozřejmé. Ve vzájemné diskusi narazili i na každodenní problémy řízeného hospodářství, které se projevovalo nedostatkem dnes naprosto běžného spotřebního zboží.

DSC_0003
DSC_0011
DSC_0015
DSC_0019
DSC_0027