Návštěva v Domově POHODA

V návaznosti na projekt s názvem „Stáří očima dětí“, jsme se ve IV. oddělení školní družinky rozhodli navštívit seniory v Domově POHODA.

Chtěli jsme se podívat, jak se jim žije a popřát jim příjemné prožití vánočních svátků. Rozdali jsme téměř stovku drobných dárečků a vykouzlili úsměv ve tvářích obyvatel tohoto domova.

Byla to velmi emotivní návštěva. Děti s nevídanou dětskou čistotou a nadšením předávaly dárečky babičkám a dědečkům, kteří neskrývali svou radost.

Prohlédli jsme si celé zařízení, navštívili jsme společně také zoo koutek, relaxační místnost i retro kuchyni. Domluvili jsme se i na další spolupráci a už nyní se těšíme, až se zase společně setkáme.

Iveta Radílková Kašpaříková, Hanka Crhová, Maruška Kučerová