Nabídka tanečního kroužku

Vážení rodiče, milé děti

před nějakým časem měly děti navštěvující školní družinu možnost vyzkoušet si taneční hodinu s lektorkou tance p. Kamilou Limberkovou. Ta nyní přichází s nabídkou vedení kroužku přímo na naší škole. Taneční hodiny by pro děti probíhaly každý čtvrtek od 14:00-15:00 ve školní tělocvičně. 


Tento čtvrtek 22.3.2018 by proběhla první hodina pro zájemce. Vítáni jsou také rodiče dětí. Hodina by byla zároveň informativní, děti by se dozvědely vše potřebné.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

 

I. Radílková Kašpaříková
vedoucí vychovatelka ŠD