NABÍDKA KROUŽKŮ ŠK. ROK 2019/2020


  • čtvrtek 14.00-14.45 míčové hry ( AP Vališová, Majdová)
  • středa 14.00-dle potřeby vaření Master Cook (vaření- Vališová, Majdová)
  • kroužek logopedický dle zájmu a potřeb dětí
  • kroužek Aerobicu v malé tělocvičně od 15.00 do 16.30 hodin
  • keramika (pondělí 13:05-14:05)
  • veselá věda