Na návštěvě u STROMOVOUSE

V průběhu měsíce května 2019 navštívily třídy 1. A a 3. A ekologickou, rodinnou farmu u Stromovouse ve Staré Vodě, kde dobře vědí, že v jejich výrobcích je jen to nejlepší z mléka jejich zvířat a navíc kus jich samotných, jejich radosti z toho co dělají, kus hor a drsné krajiny, kde se zvířaty žijí.

Aby udrželi kvalitu produktů, musí projít rukama, kterým věří a ne strojem velkovýroby. Každý sýr a výrobek je originál, každá jejich receptura má svůj příběh……

 I.Radílková Kašpaříková, H. Crhová, N. Bočková a M. Kučerová