Možnost volby předmětů v některých oblastech výuky pro žáky 2. stupně

Novinky pro příští rok

Všichni žáci – od 5. roč. výše – obdrželi nebo obdrží dotazníky, které po vyplnění obratem vrátí do školy. 

Pokud někdo lístek nemá, může si ho stáhnout z webu a přinést nebo poslat (e-mail) do školy.
Dle našich možností (materiálních i personálních) se pokusíme uspokojit co nejvíce žáků. 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník