Mladí zdravotníci v Olomouci

V sobotu 3. června 2017 se naši mladí zdravotníci zúčastnili krajského kola v Olomouci.

Ve velmi krásném prostředí parků v okolí Pevnosti poznání dávali první pomoc sedmi zraněným, předváděli přenos zraněných a obvazovou techniku.Na pěti odpočinkových stanovištích se dozvídali nové věci týkající se zdravovědy nebo města Olomouce. Po čtyřhodinovém klání se dověděli,  jak si v soutěži počínali.  Družstvo ve složení Šimon Kameník, Veronika Osuchová, Vojtěch Povýšil, Jakub Bouchal ( všichni ze 4. B) a Alexandr Malec ( 3.A) získalo 5. místo z deseti družstev. Je to pro nás úspěch, protože 3 děti byly na takovéto soutěži  poprvé.  V pevnosti jsme si mohli prohlédnout historickou expozici a různé zajímavé exponáty jako např. velikánský mozek nebo oko. Největším zážitkem bylo točení na centrifuze a také fotografování s Marií Terezií a Františkem Lotrinským, kteří zde se svým císařským doprovodem předváděli u příležitosti  třístého narození  Marie Terezie, její vstup do pevnosti a slavnostní přivítání. 

Děkuji všem soutěžícím za vzornou přípravu na tuto náročnou soutěž a také p. učitelce Irině Kerhartové za pomoc při doprovodu a pořizování dokumentace.

Z. Lukeštíková, vedoucí kroužku