Školní metodik prevence

Mgr. František Mrtvý

   frantisek.mrtvy@zsbrok.cz

   554 231 170

Elektronická cigareta

Zde si můžete projít přehledný souhrn informací týkajících se elektronických cigaret z pohledu zákona a Školního řádu.

Je třeba si uvědomit skutečnost, že je žákům ZAKÁZÁNO UŽ JEN VNÁŠET elektronické cigarety DO BUDOVY ŠKOLY. A to pod PŘÍSNÝMI kázeňskými tresty.

Souhrn faktů – prohlédněte si

Protikuřácký zákon

Shrnutí

Přesněji o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

V první části se zákon zabývá prodejem, a to jmenovitě: tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety. Není jistě překvapením, že se v podstatě nic spojené s tímto zákonem nemůže prodávat ve škole a školském zařízení a to nikomu ani dospělému.
Zajímavostí však je, že je zakázán i prodej a výroba potravinářských výrobků a hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobku nebo kuřáckých pomůcek.

Zní to legračně. Kdo by ve školním bufetu prodával tyto věci. Věc se však týká i žáků mezi sebou, kterým to zakazuje zákon i školní řád. Nutno si uvědomit, že distribuce je hodnocena vždy přísněji než konzumace.

Ze zákona vyplívá, že na elektronickou cigaretu je – až na minimum výjimek – nahlíženo stejně jako na tabákový výrobek.

Zmiňovaný zákon velmi podobně jako o tabákových výrobcích hovoří i o distribuci a užívání alkoholických nápojů.

Město Brunál má závaznou vyhláškou zakázáno konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti. viz. web MÚ Bruntál.

Orientačnímu vyšetření a odbornému vyšetření je povinna se podrobit osoba, …, která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že
1. alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak umožněna, nebo
2. jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití jiné návykové látky umožněno. Orientační vyšetření může provést policista či strážník městské policie.

Distribuce tabákových výrobků, elektronických cigaret či alkoholu osobě mladší 18 let je přestupkem, osobě mladší 15 let (většina žáků naší školy) může být i činem trestným.

Více je k dispozici například v následujícím dokumentu, kde jsem zvýraznil některé části, které se mohou týkat školy.

Zákon s poznámkami PDF

Odkazy