Město ocenilo nejlepší žáky

Město Bruntál ocenilo nejúspěšnější žáky základních, středních škol a školských zařízení. Za svou píli byli v pátek 15. listopadu 2019 při slavnostním setkání v Kině Centrum odměněni.

Mimořádné výsledky v mimoškolních aktivitách, společensky prospěšná činnost, hrdinský čin, úspěšná reprezentace školy, aktivní dobrovolnická činnost – to byla kritéria, na základě kterých mohli své žáky ředitelé škol a školských zařízení na území města navrhovat. Podněty se poté zaobírala Komise rady města pro výchovu a vzdělávání, která hlasováním vybrala ty, jenž si ocenění v pátek převzali. Vybráni byli čtyři jednotlivci a dva týmy.

Velkým úspěchem je to, že právě z naší školy uspělo hned 6 žáků.

Daniela Kokyová ze Základní školy Bruntál, Okružní 38 získala ocenění za pravidelnou účast a vítězství školních kol olympiád a soutěží v matematice a fyzice, kdy v okresním kole získala 3. místo v matematické olympiádě a 1. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan.

David Demeter ze Základní umělecké školy, Bruntál si ocenění zasloužil za skvělé výsledky ve hře na akordeon, kdy pravidelně výborně reprezentuje školu nejen na místních kulturních akcích a koncertech organizovaných školou, ale také se úspěšně účastnil několika soutěží.

Žáci VII. A ze Základní školy Okružní 38, Bruntál Hana Jánošíková, Jan Kocourek, Valentina Smetanová a Ela Zmydlochová byli oceněni z úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole fyzikální soutěže Archimediáda, kde získali 1. místo.

Pan starosta prohlásil ve svém velmi pěkném projevu: „Jsem na vás hrdý!“ Snahou našeho města je, aby mladí lidé – pokud možno – zůstávali studovat a poté i pracovat v Bruntále.

Nejúspěšnější žáci základních, středních škol a školských zařízení byli letos vybíráni poprvé. „Byl bych rád, kdyby se akce do budoucna stala tradicí,“ konstatoval starosta města Bruntálu Petr Rys.