Matematiku hravě máme v hlavě

Matematika sice může být občas pěkná dřina, ale můžeme si s ní užít také spoustu legrace.

A to jak ve třídě, tak i ve školní družince. Děti v 1.A o tom vědí své…

H. Crhová, I. Radílková Kašpaříková, M. Kučerová